top of page

Visie

Ik bied trainingen en workshops over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag aan. Dit kan gaan over seksueel misbruik, online intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Veel sportverenigingen, gemeenten en sportbonden willen grensoverschrijdend gedrag bestrijden maar beschikken niet over de juiste kennis en de tijd om het onderwerp goed aan te pakken. Ik kan dit overnemen door trainingen, workshops, advies en ondersteuning te geven of te organiseren. Samen bepalen we wat er nodig is. Ook wanneer je advies of hulp wilt bij het ontwikkelen van beleid om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, kan ik je daarbij helpen.

Aanbod

bottom of page